БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Рогачица

Xanthium

Описание и отличителни особености на род Рогачица

Едногодишни тревисти растения. Цветните кошнички еднополови, еднодомни. Мъжките с многобройни тръбести цветове, почти кълбести, с обвивка от една редица тесни листчета и цилиндрично цветно легло, покрито с ципести прицветници, прашниците свободни. Женските съцветия с по два цвята и със затворена двугнездна, сраснала обвивка; обвивката завършва с 2 човки, като при плодовете се втвърдява и бива покрита с кукести шипове. Женските цветове разположени всеки поотделно в едно гнездо; венче липсва. Плодовете длъгнесто обратно овални, затворени в гнездата на обвивката; без хвърчилка. Съцветията единични или събрани в пазвите на листата, но тогава женските са разположени по-долу от мъжките1.

В България са установени 4 вида.


Списък на видовете от род Рогачица, включени в сайта

Италианска рогачица - Xanthium italicum

Казашки бодил - Xanthium spinosumИзточници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net