БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Казашки бодил

Xanthium spinosum

Снимки на Казашки бодил (Xanthium spinosum)

Xanthium spinosum Xanthium spinosum Xanthium spinosum Xanthium spinosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Казашки бодил, Бодлива рогачица.


Латинско име

Xanthium spinosum L. - чете се "кса́нтиум спино́зум"1. Видовото име spinosum означава "бодлив", "трънлив"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Казашкият бодил е едногодишно тревисто растение. Стъблата достигат височина от 10 до 100 см. Листата отгоре са зелени, отдолу сиво-зелени. Стъблата с жълти триделни бодли. Цъфти юли-октомври3.

За разпознаване на бодилите от семейство Сложноцветни, моля посетете страницата ни Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България.


Местообитание

Пустеещи места и пасища4.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1000 метра надморска височина5.


Значение

Лечебно, плевелно и отровно растение6.Вижте още

Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Xanthium spinosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net