БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бял трън

Silybum

Описание и отличителни особености на род Бял трън

Едногодишни до двугодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Списък на видовете от род Бял трън, включени в сайта

Бял трън - Silybum marianumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

banner