БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Еделвайс

Leontopodium

Описание и отличителни особености на род Еделвайс

Многогодишни коренищни, често бяловълнести растения, със стерилни издънки и листни розетки. Стъблата единични или няколко, прости, възходящи или изправени. Листата последователни, целокрайни, приосновните на дръжки, в розетка; стъбловите приседнали. Кошничките хетерогамни, многоцветии, звънчевидни до кълбести, по няколко в сбити щитовидни или главести сложни съцветия, рядко единични с обвивка от връхни стъблови листа. Обвивните листчета в няколко реда, нееднакви, керемидообразно-припокриващи се, при узряването на плодовете изправени. Цветното легло изпъкнало, голо, без прицветни люспи. Цветовете еднакво обагрени, тръбести, от четири типа: външните функционално мъжки с тръбесто фуниевидно венче, стерилни; вътрешните 3 вида: женски с нишковидно, на върха 3 — 4-делно венче, без тичинки; двуполови, плодни с тръбестофуниевидно венче и безполови — нектарници с тръбесто фуниевидно на върха 4 — 5-делно венче. Стълбчето развито в женските и двуполови цветове, с линейни близалца. Прашниците линейни, в основата с широки линейни придатъци. Плодосемките еднакви, цилиндрично-обратнояйцевидни, гладки, влакнести. Хвърчилката от 1 ред напилени, в основата сраснали власинки. Насекомноопрашвани; размножават се със семена и коренищни издънки1.

В България расте един вид с два подвида.


Списък на видовете от род Еделвайс, включени в сайта

Еделвайс - Leontopodium alpinumИзточници на информация

1 Кузманов, Б. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net