БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Млечник

Cicerbita

Описание и отличителни особености на род Млечник

Многогодишни тревисти растения. Кошничките средно големи, с керемидообразно наредени листчета на обвивката. Цветното легло голо. Плодовете стеснени в човка; хвърчилката съставена от прости власинки. Листата перестолировидно разделени. Цветовете езичести. Цветовете сини[1].

В България са установени 3 вида.


Списък на видовете от род Млечник, включени в сайта

Алпийски млечник - Cicerbita alpinaИзточници на информация

[1] Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net