БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Гингер

Onopordum

Описание и отличителни особености на род Гингер

Едногодишни или двугодишни тревисти растения. Кошничките големи. Обвивката образувана от керемидообразно наредени бодливи листчета. Цветното легло месесто, покрито със вдлъбнатини, назъбени по краищата си. Венчето тръбесто, дълбоко разсечено на 5 дяла. Прашниците стреловидни, без израстъци при основата си. Хвърчилката на плодовете образувана от многобройни ресничести власинки, сраснали при основата с в пръстен, отделя се от плода [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

За разпознаването на видовете от род Гингер от другите бодливи растения, моля посетете страницата Разпознаване на видовете бодили от семейство Сложноцветни в България.

Латинското наименование на рода се произнася "онопордум", а българското гѝнгер.

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Гингер, включени в сайта

Гингер - Onopordum acanthium

Илирийски гингер - Onopordum illyricumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2022 BGflora.net