БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Равнец

Achillea

Описание и отличителни особености на род Равнец

Многогодишни тревисти растения. Листата са последователни, прости цели или сложни перести листа. Кошничките най-често дребни; обвивката от няколко реда керемидно наредени, по ръба ципести обвивни листчета; съцветното легло с ципести прицветници при всеки цвят. Периферните цветове в съцветието езичести, розови или жълти; вътрешните цветове тръбести. Семките са без хвърчилки.

В България естествено разпространени са 19 вида, 2 от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "ахилеа".


Списък на видовете от род Равнец, включени в сайта

Бял равнец - Achillea millefolium

Езичестолистен равнец - Achillea lingulata

Жълт равнец - Achillea clypeolata

Крилатолистен равнец - Achillea depressa

Планински равнец - Achillea multifida

Сбит равнец - Achillea coarctata

Скален равнец - Achillea ageratifolia

Тракийски равнец - Achillea thracicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net