БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Планински равнец

Achillea multifida

Снимки на Планински равнец (Achillea multifida)

Achillea multifida Achillea multifida Achillea multifida Achillea multifida Achillea multifida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Планински равнец, Многоделен равнец, Алпийски равнец.


Латинско име

Achillea multifida (DC.) Boiss. - чете се "ахилеа мултифида". Среща се и под името Achillea clusiana.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Планинският равнец е многогодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 15 до 30 cm, изправено или приповдигащо се, влакнесто. Листата перести, долните 2-3 пъти, горните 1-2 перести, с линейно-четинковидни дялове, завършващи с осилче. Цветните кошнички са сравнително едри, 8-10 mm в диаметър, събрани в щитовидни съцветия. Обвивните листчета на цветните кошнички с червено-кафяв ципест ръб. Езичестите цветове бели, по 8-10 на брой в кошничка. Цъфти през месеците юли-септември[1].


Местообитание

Алпийски ливади, каменливи и сипейни места и храсталаци, в планините, в съобщества на Клек, Сибирска хвойна, Смърч, Черна и Бяла мура[2].


Разпространение в България

Установен е в планините Средна Стара планина, Витоша (Черни връх, Резньовете), Рила, Пирин, Осогово и Западни Родопи (вр. Сютка, Балабаница, Сунгурли чал); между (1750) 1900 и 2600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

България, Румъния, Албания, Северна Македония, Северна Гърция, Сърбия, Черна гора и Мала Азия[4].


Украсни качества

Красиво растение поради едрите си цветни кошнички, които освен това са събрани в щитовидно съцветие, усилвайки по този начин още повече украсните му качества[5].


Лечебни свойства

Научно изследване проведено в Турция e показало, че метаноловите екстракти от растението имат силно антиоксидантни и антибактериални свойства, а хлороформния екстракт пък е показал силно цитотоксично действие, което потенциално би могло да се използва за антиракови лекарства[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Кузманов, Б & М. Анчев. 2012. В: Флора на Република България, том ХI. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[3] Кузманов, Б & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] К. Методиев.

[6] Turgut, Özakpınar et al. 2016. Identification of phenolic compounds and evaluation of antioxidant, antimicrobial and cytotoxic effects of endemic Achillea multifida. Indian Journal of Traditional Knowledge. Vol 15 (4).


Achillea multifida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net