БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сбит равнец

Achillea coarctata

Снимки на Сбит равнец (Achillea coarctata)

Achillea coarctata Achillea coarctata Achillea coarctata Achillea coarctata Achillea coarctata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сбит равнец, Сбитовлакнест равнец.


Латинско име

Achillea coarctata Poir. - чете се "ахиле́а коаркта́та"[1]. Видовото име coarctáta означава "сбит", "натъпкан"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сбитият равнец е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, 20-70 см високо. Цветовете са златистожълти. Средните стъблови листа са линейни до линейно ланцетни, почти 2 пъти перести, покрити с копринести власинки и поради това може да изглеждат като 1 перести. Цъфти през месеците май - октомври[3].


Местообитание

По сухи, каменливи места[4].


Разпространение в България

В цялата страна, от 0 и 1000 m надморска височина[5].


Общо разпространение

Албания, България, Гърция, Румъния, Турция, Украйна, страните от бивша Югославия[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. съч.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. съч.

[6] Achillea coarctata - Plants of the World Online. Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. 2017.


Achillea coarctata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net