БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жълт равнец

Achillea clypeolata

Снимки на Жълт равнец (Achillea clypeolata)

Achillea clypeolata Achillea clypeolata Achillea clypeolata Achillea clypeolata Achillea clypeolata Achillea clypeolata Achillea clypeolata Achillea clypeolata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жълт равнец.


Латинско име

Achillea clypeolata Sibth. & Sm. - чете се "ахилеа клипеолата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно сивовлакнесто тревисто растение. Стъблата високи 30-60 cm. Листата са последователно разположени, гъсто влакнести, в очертание продълговато линейни; средните стъблени листа веднъж перести с 3-5 mm широки, яйцевидни до ланцетни дялове. Цветните кошнички са яйцевидни, 3-4 mm дълги и 2-3 mm широки, събрани във връхни, сбити, сложни щитовидни съцветия. Цветовете са златистожълти[1]. Цъфти през месеците от май до септември.


Местообитание

По варовити скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони - от 0 до 1800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте само в страните на Балканския полуостров[4].


Значение

Лечебно и декоративно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Стрък от жълт равнец - Herba Achilleae clypeolatae и цветни кошнички от жълт равнец Anthodium (Flos) Achilleae clypeolatae.


Лечебно действие и приложение

Билките от Жълт равнец имат действие и приложение подобно на Белия равнец (Achillea millefolium)[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

Achillea clypeolata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net