БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Крилатолистен равнец

Achillea depressa

Снимки на Крилатолистен равнец (Achillea depressa)

Achillea depressa Achillea depressa Achillea depressa Achillea depressa Achillea depressa Achillea depressa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Крилатолистен равнец.


Латинско име

Achillea depressa Janka - чете се "ахилеа депреса".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Височината на стъблото 5-30 см. Листата са малки, линейни, един път гребеновидно-перести, с целокрайни дялове и ширококралата ос (рахис). Цветовете са жълти, събрани в кошнички. Кошничките са разположени в съставни щитовидни съцветия на върха на стъблото, дискът им е с диаметър 2-6 мм. Цъфти през месеците май - септември[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморски район (юг), Софийски район, Витошки район, Западни гранични планини, Знеполски район, Долината на Струма, Беласица, Долината на Места, Пирин, Рила, Славянка, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа и Родопи. От 0 до 1000 м. надм. височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - разпространен единствено на Балканите[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Achillea depressa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

banner