БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Скален равнец

Achillea ageratifolia

Снимки на Скален равнец (Achillea ageratifolia)

Achillea ageratifolia Achillea ageratifolia Achillea ageratifolia Achillea ageratifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Скален равнец, Едроцветен равнец.


Латинско име

Achillea ageratifolia (Sm.) Boiss. - чете се "ахиле́а агератифо́лиа"1. Видовото име ageratifolia означава "с листа подобни на Ageratum"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Скалният равнец е многогодишно тревисто растение. Височината на стъблото e 10-30 см. Листата са гъсто бяло- до сивовълнести, прости, по ръба целокрайни или гребенестоназъбени до наделени. Цветните кошнички са разположени поединично на върха на стъблото, дискът им е с диаметър 9-12 мм. Периферните цветове са бели, езичести, дълги 7-9 мм; вътрешните са жълти, тръбести. Цъфти през месеците май - август3.


Местообитание

Расте по варовити скали.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан (запад), Стара планина (западна и средна), Софийски район, Знеполски район, Витошки район (Крапец), Струмска долина (между Земен и Ръждавица), Славянка, Пирин, Долината на река Места, Тракийска низина и Средни Родопи4. Пишещият тези редове (К. Методиев), го установи и в Западни Родопи. От 300 до 2500 м. надм. височина.


Общо разпространение

Балкански ендемит - естествено разпространен е единствено на Балканския полуостров. Установен е в следните държави: Албания, Централна и Северна Гърция, Р. Македония, Сърбия и Черна гора5. Като красиво украсно растение се отглежда в градините по цял свят.


Значение

Красиво растение, поради което се търси (и продава) в цял свят от любителите на градински цветя5.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кузманов, Б & М. Анчев. 2012. В: Флора на Народна Република България, том XІ, София.

4 Кузманов, Б & М. Анчев. 2012. Пос. източник.

5 Наблюдение на К. Методиев от уебсайтове за търговия с декоративни растения.


Achillea ageratifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net