БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Паламида

Cirsium

Описание и отличителни особености на род Паламида

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Листата бодливи. Цветовете са тръбести. Семената с хвърчилка от пересто разклонени власинки.

В България естествено разпространени са 16 вида. Два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Паламида, включени в сайта

Балканска паламида - Cirsium appendiculatum

Езичестолистна паламида - Cirsium ligulare

Паламида - Cirsium arvense

Свещникова паламида - Cirsium candelabrumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net

banner