БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Езичестолистна паламида

Cirsium ligulare

Снимки на Езичестолистна паламида (Cirsium ligulare)

Cirsium ligulare Cirsium ligulare Cirsium ligulare

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Езичестолистна паламида.


Латинско име

Cirsium ligulare Boiss. - чете се "цирзиум лигуларе".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двегодишно тревисто растение. Стъблото високо от 60 до 100 cm. Листата отгоре покрити с гъсти твърди четинки. Средните обвивни листчета на кошничката 2-3,5 mm широки, стеснени над долната третина, а към върха лъжичковидно разширени, хрущялноресничести и завършват с изправено или полуизправено бодилче. Цъфти през месеците от юни до септември1.


Местообитание

По каменливи места и в изкопи2.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна 0 до 1800 m надморска височина3.


Общо разпространение

Естествено разпространен е в страните около Средиземно море4.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

3 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Cirsium ligulare in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net