БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Свещникова паламида

Cirsium candelabrum

Снимки на Свещникова паламида (Cirsium candelabrum)

Cirsium candelabrum Cirsium candelabrum Cirsium candelabrum Cirsium candelabrum Cirsium candelabrum Cirsium candelabrum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Свещникова паламида.


Латинско име

Cirsium candelabrum Griseb. - чете се "цирзиум канделабрум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Свещниковата паламида e двугодишно тревисто растение. Цветовете са бели. Листата по ръба с 1,5-2 cm дълги жълти бодли. Стъблото разклонено, високо 1,5-2,0 m, с много, но малки (до 1 cm) цветни главички, събрани по 2 до 4 на върха на разклоненията. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Расте по влажни скалисти места и край потоци; между 1000 и 2500 метра надморска височина[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина, Предбалкан (източен), Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Долината на Струма, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Родопи (западни и средни) и Средна гора (западна)[3].

Карта показваща естественото разпространение на Свещникова паламида по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Cirsium candelabrum

Между 500 и 2000 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Карпато-Балкански вид[6].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. пос. съч.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. пос. съч.

[6] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. пос. съч.


Cirsium candelabrum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net