БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканска паламида

Cirsium appendiculatum

Снимки на Балканска паламида (Cirsium appendiculatum)

Cirsium appendiculatum Cirsium appendiculatum Cirsium appendiculatum Cirsium appendiculatum Cirsium appendiculatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балканска паламида.


Латинско име

Cirsium appendiculatum Griseb. - чете се "ци́рзиум апендикула́тум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 70 до 180 cm. Най-характерен белег за вида са връхно разположените, приседнали цветни кошнички. Цъфти през месеците юни - септември2.


Местообитание

В планините край реки, потоци, пътища и във влажни места3.


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (западна и средна), Родопи (западни и средни), Западни гранични планини, Беласица, Долината на Струма, Пирин, Рила и Витошки район. От 1000 до 2500 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Балканската паламида е балкански ендемит - расте единствено в планините на Балканския полуостров.


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

4 Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Cirsium appendiculatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net