БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Паламида

Cirsium arvense

Снимки на Паламида (Cirsium arvense)

Cirsium arvense Cirsium arvense Cirsium arvense Cirsium arvense Cirsium arvense Cirsium arvense Cirsium arvense

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Паламида, Обикновена паламида, Полска паламида. Името "паламида" е от гръцки произход. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Cirsium arvense (L.) Scop. - чете се "цирзиум арвензе".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Паламидата е многогодишно тревисто растение, най-често двудомно, с пълзящи подземни издънки. Стъблото високо до 150 cm. Цветните кошнички са дълги 1.5–2.5 cm. Цветовете са еднополови с бледолилави венчета. Горната разширена част на венчетата разсечена до основата на 5 дяла. Цъфти от май до октомври[1].


Местообитание

Пустеещи места, край пътища, в посеви[2] и в населени места.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна 0 до 2000 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Естествено разпространен е в Европа и Азия. Пренесен е от човека и на други места.


Значение и биологични особености

Растението е упорит плевел. Поради вегетативното си размножаване чрез подземните си части се унищожава много трудно в посевите - дори част от коренището с дължина от половин сантиметър е достатъчна да даде начало на ново растение. Коренищото достига дълбочина от 10 до 50 cm в почвата. Така, колкото повече механично се обработва почвата в площи, в които расте Паламида, толкова повече се разпространява този плевел. Най-ефективно средство за борба с растението е използването на мощни химически хербициди. Тъй като растението е двудомно, т. е. отделните растения са с различен пол, опрашването на женските растения е възможно само, ако в близост има мъжки растения[4].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: бодил; страшник (с. Жеравна - Котленско)[5].


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Creeping Thistle In: NatureGate.

[5] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Cirsium arvense in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net