БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Разновлакнеста паламида

Cirsium heterotrichum

Снимки на Разновлакнеста паламида (Cirsium heterotrichum)

Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum Cirsium heterotrichum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Разновлакнеста паламида, Витошка паламида.


Латинско име

Cirsium heterotrichum Pančić. - чете се "цирзиум хетеротрихум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Разновлакнестата паламида е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, 20-80 cm високо, просто или слабо разклонено, в долната си част слабо, в горната гъсто беловълнесто. Листата отгоре са зелени, грапави, отдолу паяжинесто-вълнести, бодливи по ръба, долните са продълговато-ланцетни, стеснени в дръжка, 20-40 cm дълги; стъблените листа по дребни, линейно-ланцетни, приседнали. Цветните кошнички овално-кълбести, сбити по няколко на върха на стъблото, приседнали (без дръжки). Обвивката им е паяжинесто-вълнеста. Цъфти юли-септември[2].


Местообитание

Край потоците и във влажните ливади във високопланинския и планинския пояс[3].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Витоша, Западна Стара планина, Рила и Странджа; докъм 2500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Планините на Балканския полуостров[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.Cirsium heterotrichum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net