БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Синя жлъчка

Cichorium

Описание и отличителни особености на род Синя жлъчка

Многогодишни тревисти растения.

В България са установени два вида.


Списък на видовете от род Синя жлъчка, включени в сайта

Синя жлъчка - Cichorium intybusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

banner