БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Сгърбун

Lapsana

Описание и отличителни особености на род Сгърбун

Eдногодишни тревисти растения. В България 1 вид.

Списък на видовете от род Сгърбун, включени в сайта

Сгърбун - Lapsana communisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

banner