БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сгърбун

Lapsana communis

Снимки на Сгърбун (Lapsana communis)

Lapsana communis Lapsana communis Lapsana communis Lapsana communis Lapsana communis Lapsana communis Lapsana communis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сгърбун, Обикновен сгърбун.


Латинско име

Lapsana communis L. - чете се "лапсана комунис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сгърбунът е едногодишно тревисто растение, високо от 0,3 до 1,3 m. Цветните кошнички са съставени само от езичести жълти цветове. Долните листа са лировидни, с голям връхен дял, стъблените листа са продълговато-ланцетни, заострени. Плодовете са без хвърчилка, прави. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Гори, храсталаци и буренисти места[2].


Разпространение в България

В цялата страна; между 1500 и 2000 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Lapsana communis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban