БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Витошки еделвайс

Antennaria

Описание и отличителни особености на род Витошки еделвайс

Многогодишни тревисти растения.

В България е установен един вид.


Списък на видовете от род Витошки еделвайс, включени в сайта

Витошки еделвайс - Antennaria dioicaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net