БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Глухарче

Taraxacum

Описание и отличителни особености на род Глухарче

Многогодишни тревисти растения съдържащи млечен сок. Листата са разположени в приземна розетка. Цветовете са само езичести, събрани в единични цветни кошнички на върха на кухи цветоносни стъбла. Плодовете с носче и хвърчилка. В горната част на плодовете в основата на носчето с коронка от зъбци.

Няма яснота за броя на видовете от рода установени в България. От страната са описани доста видове, чиято валидност е съмнителна.


Списък на видовете от род Глухарче, включени в сайта

Глухарче - Taraxacum officinale

Късно глухарче - Taraxacum serotinumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net