БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Вратига

Tanacetum

Описание и отличителни особености на род Вратига

Многогодишни тревисти растения. Съцветното легло голо - без люспи, власинки или четинки. Плодът е без хвърчилка. Листата са пересто разсечени, с листни дялове по-широки от 3 mm. Цветните главички с диаметър 5-10 mm[1].

В България естествено разпространени са 6 вида.


Списък на видовете от род Вратига, включени в сайта

Вратига - Tanacetum vulgare

Едролистна вратига - Tanacetum macrophyllum

Моминска вратига - Tanacetum partheniumИзточник на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net