БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едролистна вратига

Tanacetum macrophyllum

Снимки на Едролистна вратига (Tanacetum macrophyllum)

Tanacetum macrophyllum Tanacetum macrophyllum Tanacetum macrophyllum Tanacetum macrophyllum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едролистна вратига.


Латинско име

Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit) Schultz Bip. - чете се "танацетум макрофилум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо до 1,5 m. Езичестите цветове са значително по-къси от обвивката. Главичката 4-7 mm широки. Цъфти май-юли[1].


Местообитание

Планински гори[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, между 0 и 2000 метра надморска височина[3].


Бележки

Публикуваните тук снимки бяха качени в сайта 2008 година под името Едролистен равнец (Achillea grandifolia Friv.). През 2012 г. доктор Борис Асьов установи, че всъщност растението на снимките е Едролистна вратига и ни уведоми за тази наша грешка, за което му изказваме големите си благодарности.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Tanacetum macrophyllum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2019 BGflora.net