БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кривец

Chondrilla

Описание и отличителни особености на род Кривец

Тревисти растения. Плодовете в горния си край издължени във вид на носче (човка), което в основата си има коронка от зъбчета. Стъблото плътно, разклонено, облистено. Кошничките са дребни, в голям брой и са разположени по разклоненията на стъблото1.

В България естествено разпространени са 2 вида2.


Списък на видовете от род Кривец, включени в сайта

Обикновен кривец - Chondrilla junceaИзточници на информация

1 Китанов, Б. & И. Пенев. 1963. Флора на Витоша. Изд. "Наука и изкуство". София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net