БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Маргаритка

Leucanthemum

Описание и отличителни особености на род Маргаритка

Многогодишни тревисти растения. Цветното легло е голо. Цветната кошничка е съставена от бели периферни езичести цветове и централно разположени жълти тръбести цветове. Семената са без хвърчилка.

В България естествено разпространени се 2 вида, а един вид с произход от Пирeнеите - Едроцветната маргаритка (Leucanthemum maximum (Ramond) DC) се засажда в градините.


Списък на видовете от род Маргаритка, включени в сайта

Маргаритка - Leucanthemum vulgareEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net