БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Маргаритка

Leucanthemum vulgare

Снимки на Маргаритка (Leucanthemum vulgare)

Leucanthemum vulgare Leucanthemum vulgare Leucanthemum vulgare Leucanthemum vulgare

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Маргаритка.


Латинско име

Leucanthemum vulgare Lam. - чете се "левкантемум вулгаре".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто голо растение. Достига височина до около 60 cm. Листчетата от обвивката на кошничката с широк тъмнокафяв или черен ръб. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Ливади и пасища[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна до 2000 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа и Азия[4].


Значение

Маргаритката е известно декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Leucanthemum vulgare in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net