БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Репей

Arctium

Описание и отличителни особености на род Репей

Двугодишни тревсти растения. Цветовете са тръбести. Обвивните листчета на цветната главичка на върха с кукесто извит бодил. Долните листа са големи, яйцевидно-сърцевидни[1].

Латинското име на рода се произнася "а́ркциум"

В България са установени 4 вида.


Списък на видовете от род Репей, включени в сайта

Репей - Arctium lappa


Вижте също

Дърветата в БългарияИзточници на информация

[1] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net