БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Салата (Маруля)

Lactuca

Описание и отличителни особености на род Салата

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения, при нараняване отделят млечен сок. Цветовете жълти или сини. Плодът с носче (издължената част на плода, за която се захваща хвърчилката) и с хвърчилка от два реда еднакво дълги гладки власинки.

В България естествено разпространени са 8 вида. Към рода се отнася и Марулята (Lactuca sativa), с произход от Египет, която се отглежда и използва като хранително растение.

Латинското наименование на рода се произнася "лактука".


Списък на видовете от род Салата, включени в сайта

Компасна салата - Lactuca serriola

Пръстенна салата - Lactuca viminea

Татарска салата - Lactuca tataricaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net