БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Компасна салата

Lactuca serriola

Снимки на Компасна салата (Lactuca serriola)

Lactuca serriola Lactuca serriola Lactuca serriola Lactuca serriola Lactuca serriola Lactuca serriola Lactuca serriola Lactuca serriola

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Компасна салата.


Латинско име

Lactuca serriola L. - чете се "лактука сериола".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно тревисто растение високо до 150 cm. Цветовете са жълти. Листата са пересто изрязани, четинестободливи по ръба и средната жилка отдолу. Носчето на плода (издължената част на плода) е по-светло от семенната част. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Тревисти, буренливи и храсталачни меса, край пътища[2].


Разпространение в България

Широко разпространен вид - среща се във всички флористични райони на страната. Установен от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Компасната салата е плевелно и лечебно растение[4].Вижте също

Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Lactuca serriola in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net