БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Растенията по нашите улици

Тази страница е посветена на растенията, които растат по улиците, тротоарите и пустеещите места в нашите градове и села. Растения, които често са нежелани и унищожавани или най-малко пренебрегвани. Но това са и диворастящите растения, които най-често виждаме и които оживяват сивотата на градските улици. Обикновено ги наричаме бурени, а в науката са известни под термина рудерални видове или само рудерали. Много от тях са ценени като билки. Те са и подходящо начало за желаещите да изучават и познават нашите растения. Също така лесно могат да бъдат използвани от учителите по биология за онагледяване на уроците, в които се изучават растенията. Поради тези причини направихме тази страничка. В нея са включени растения, които растат в населени места и имат свои страници в нашия сайт. Към всеки вид са добавени една или две малки снимки - така страницата може да се ползва и като определител на тези растения. В списъка са включени само тревисти растения - без дървета и храсти. За по-бърза ориентация, растенията са подредени в групи според оцветяването на цветовете им, както следва:

Градски растения с бели цветове

Градски растения с жълти цветове

Градски растения със сини, виолетови и розови цветове

Градски растения с дребни цветове, със зелени цветове или без определена окраска на цвета

Списък с видовете градски растения, които си имат свои страници в Българската флора онлайн


Градски растения с бели цветове


Бучиниш (Conium maculatum)

Цветове на Бучиниш Стъбло на Бучиниш


Отровен азмацук (Anthriscus caucalis)

Цветове на Отровен азмацук Плод на Отровен азмацук


Бъзак (Sambucus ebulus)

Съцветие на Бъзак


Бял равнец (Achillea millefolium)

Съцветие на Бял равнец


Полегнала песъчарка (Stellaria media)

Полегнала песъчарка


Врабчови чревца (Stellaria media)

Врабчови чревца


Лъжичина (Alliaria petiolata)

Цветове, листа и плодове на Лъжичина


Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

Цветове на Овчарска торбичка Плодове на Овчарска торбичка


Родилна трева (Cardaria draba)

Общ изглед на Родилна трева Плод на Родилна трева


Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Общ изглед на Черно куче грозде Плодове на Черно куче грозде


Полска поветица (Convolvulus arvensis)

Цветове на Полска поветица


Лайка (Chamomilla recutita)

Лайка


Паричка (Bellis perennis)

Съцветие на Паричка


Пълзяща детелина (Trifolium repens)

Пълзяща детелина


Лепка (Galium aparine)

Общ изглед на Лепка Срък на Лепка


Петниста млечка (Euphorbia maculata)

Общ изглед на Петниста млечка


Градски растения с жълт цветове


Войничица (Descurainia sophia)

Общ изглед на Войничица


Лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale)

Лечебна мъдрица Лечебна мъдрица


Змийско мляко (Chelidonium majus)

Цвят на Змийско мляко


Глухарче (Taraxacum officinale)

Глухарче


Компасна салата (Lactuca serriola)

Цветове на Компасна салата Листа на Компасна салата


Пролетен спореж (Senecio vernalis)

Пролетен спореж


Обикновен спореж (Senecio vulgaris)

Обикновен спореж


Смрадлива дрипавка (Crepis foetida)

Смрадлива дрипавка


Съмнителна козя брада (Tragopogon dubius)

Съмнителна козя брада


Суматренска злолетица (Erigeron sumatrensis)

Суматренска злолетица


Тученица (Portulaca oleracea)

Тученица Тученица


Бабини зъби (Tribulus terrestris)

Бабини зъби


Хмелна люцерна (Medicago lupulina)

Хмелна люцерна Хмелна люцерна


Жълтуголистна луличка (Linaria genistifolia)

Жълтуголистна луличка


Градски растения със сини, виолетови и розови цветове


Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

Бръшлянолистно великденче Бръшлянолистно великденче


Изящно великденче (Veronica polita)

Изящно великденче


Персийско великденче (Veronica persica)

Персийско великденче


Върбинка (Verbena officinalis)

Върбинка


Гингер, Магарешки трън (Onopordum acanthium)

Гингер


Паламида (Cirsium arvense)

Цветна кошничка на Паламида


Репей (Arctium lappa)

Цветна кошничка на Репей


Дяволска уста (Leonurus cardiaca)

Дяволска уста Дяволска уста


Кандилниче (Ballota nigra)

Цветове и цветни пъпки на Кандилниче


Синя жлъчка (Cichorium intybus)

Цветна кошничка на Синя жлъчка


Слез (Malva sylvestris)

Слез


Цикутово часовниче (Erodium cicutarium)

Цвят на Цикутово часовниче


Стъблообхващаща мъртва коприва (Lamium amplexicaule)

Общ изглед на Стъблообхващаща мъртва коприва


Червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

Общ изглед на Червена мъртва коприва


Градски растения с дребни цветове, със зелени цветове или без определен цвят


Бяла куча лобода (Chenopodium album)

Листа на Бяла куча лобода


Петниста млечка (Euphorbia maculata)

Общ изглед на Петниста млечка


Коприва (Urtica dioica)

Коприва


Лечебна разваленка (Parietaria officinalis)

Лечебна разваленка


Теснолистен живовляк (Plantago lanceolata)

Теснолистен живовляк


Троскот (Cynodon dactylon)

Съцветие на Троскот


Миши ечемик (Hordeum murinum)

Общ изглед на Миши ечемик


Едногодишна ливадина (Poa annua)

Общ изглед на Едногодишна ливадина


Жилава твърдокласица (Sclerochloa dura)

Общ изглед на Жилава твърдокласица


Ако имате въпроси или коментари, моля пишете съобщение на Фейсбук страницата на сайта, която можете да намерите по-долу.

© К. Методиев/Българската флора онлайн.


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!© 2017 - 2024 BGflora.net