БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Смрадлива дрипавка

Crepis foetida

Снимки на Смрадлива дрипавка (Crepis foetida)

Crepis foetida Crepis foetida Crepis foetida Crepis foetida Crepis foetida Crepis foetida

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Смрадлива дрипавка.


Латинско име

Crepis foetida L. - чете се "крепис фетида".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Смрадливата дрипавка е едногодишно тревисто растение, високо до 60 cm. При нараняване отделя неприятна миризма. Плодовете са с носчета - т. е. в горната си част са изтънени и издължени именно тази изтънена част се нарича носче. На върха на носчето е разположена хвърчилка от бели нечупливи власинки. Носчето е равно или по-дълго от семенната част на плода. Съцветното легло покрито с власинки или люспици. Цъфти през месеците юли - септември[1].


Местообитание

Сухи тревисти места и край пътища[2]. Често и в населени места.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1000 метра надморска височина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Crepis foetida in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

banner