БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пълзяща детелина

Trifolium repens

Снимки на Пълзяща детелина (Trifolium repens)

Trifolium repens Trifolium repens Trifolium repens Trifolium repens Trifolium repens

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пълзяща детелина.


Латинско име

Trifolium repens L. - чете се "трифолиум репенс".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги до 40 cm, пълзящи (лежат на земята и се вкреняват при възлите си). Листата с по-дълги от 10 cm дръжки. Цъфти май - октомври[1].


Местообитание

Тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа, Сибир, Югозападна Азия, Северна Африка. Пренеснена е в Северна Америка[4].


Значение

Пълзящата детелина е фуражно, лечебно и медоносно растение[5]. Отглежда се като фуражно, пасищно и сенокосно растение[6].Значение

Декоративно растение.


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Кожухаров, Ст. 1976. Флора на Н. Р. България. Том VІ. София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[6] Кожухаров, Ст. 1976. Пос. източник.


Trifolium repens in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net