БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полегнала песъчарка

Arenaria serpyllifolia

Снимки на Полегнала песъчарка (Arenaria serpyllifolia)

Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia Arenaria serpyllifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полегнала песъчарка


Латинско име

Arenaria serpyllifolia L. - чете се "арена́риа серпилифо́лиа"1. Видовото име serpyllifolia означава "мащерколистна"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Полегналата песъчарка е едногодишно тревисто растение. Стъблата полегнали, възходящи или изправени, 2,5-20 (30) см дълги, в основата многократно разклонени и често червеникави или прости, разклонени във връхната си част, просто влакнести, жлезисто влакнести или възголи. Листата яйцевидни, по-рядко елиптично ланцетни или почти кръгли, на върха заострени, прости, влакнести, жлезисто влакнести или възголи, с 3-5 жилки, 2,5-8 мм дълги, 2-4 мм широки; долните на дръжки, горните почти приседнали. Цветовете събрани в рехави връхни, обикновено неправилни монохазии. Цветните дръжки просто ресничести или жлезисто влакнести, изправени или увиснали, по-дълги или равни на дьлжина с чашката. Прицветните листа яйцевидни, по-къси от цветните дръжки. Чашелистчетата яйцевидни или яйцевидно ланцетни, 3-4 (5) мм дълги, зелени, просто или жлезисто влакнести, на гърба с 3 жилки, по ръба ципести. Венчелистчетата бели, яйцевидни, в основата стеснени, дълги от 1/2 до 2/3 от дължината на чашката. Кутийката широко яйцевидна или полусферична, рязко стеснена към върха, по-малко от два пъти по-дълга, отколкото широка, с малко или много здрави стени, 2-4,5 мм дълга, обикновено по-дълга от чашката. Семената кафяви до черни, сферични, бъбрековидни, 0,5-0,7 мм дълги и 0,5-0,7 мм широки, брадавичести. Цъфти май-август4.


Местообитание

По песъчливи места, като адвентивно край пътища, необработвани места или плевел в посевите5.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 m надморска височина6.


Общо разпространение

Европа, Азия, Северна и Южна Африка7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Кожухаров, С. & Б. Кузманов. 1966. Флора на Народна Република България, том III, София.

5 Кожухаров, С. & Б. Кузманов. 1966. Пос. източник.

6 Кожухаров, С. & Б. Кузманов. 1966. Пос. източник.

7 Кожухаров, С. & Б. Кузманов. 1966. Пос. източник.


Arenaria serpyllifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net