БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Войничица

Descurainia sophia

Снимки на Войничица (Descurainia sophia)

Descurainia sophia Descurainia sophia Descurainia sophia Descurainia sophia Descurainia sophia Descurainia sophia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Войничица.


Латинско име

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - чете се "дескурайниа софиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие - обикновен вид.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно тревисто растение покрито с разклонени власинки. Стъблата дълги 15-80 cm. Цветовете са дребни, бледожълти. Листата са 2-3 пъти перести, с линейни или ланцетни дялове. Плодовете са тънки, цилиндрични, голи. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Расте по тревисти, буренливи места и в ниви[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна, между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Плевелно и лечебно растение[4].


Растенията по нашите улици

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Descurainia sophia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net