БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тученица

Portulaca oleracea

Снимки на Тученица (Portulaca oleracea)

Portulaca oleracea Portulaca oleracea Portulaca oleracea Portulaca oleracea Portulaca oleracea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тученица /ту̀ченица/, Обикновена тученица.


Латинско име

Portulaca oleracea L. - чете се "портулака олерацеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото дълго от 10 до 50 cm, голо, полегнало, месесто, разклонено от основата. Долните листа последователни, горните са почти срещуположни, всички са приседнали (без дръжки), продълговато обратно яйцевидни до лопатовидни, тъпи, в основата стеснени, месести, лъскави. Цветовете дребни, единични или по 2-3, приседнали по разклоненията на стъблата или в пазвите на листата. Чашелистчетата 2, тревисти, до 4 mm дълги, с тъп изпъкнал гръбен ръб, в основата срасли в къса тръбица. Венчелистчетата са 5, обратно яйцевидни, жълти, слабо сраснали в основата, 6-8 mm дълги. Тичинките са 7-12. Стълбчето с линейни близалца. Плодната кутийка обратно яйцевидна или кръгла, 3-9 mm дълга. Семената черни, бъбрековидни, до 0,5 mm дълги. Цъфти през лятото[1].


Местообитание

По песъчливи и тревисти места, из посеви, лозя и градини, край пътища, дворове, запустели и необработваеми места, като рудерално[2].


Разпространение в България

Расте в цялата страна. От 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Тученицата е плевелно, лечебно и хранително растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Георгиев, Т. 1966. В: Флора на Н. Р. България. Том IIІ. София.

[2] Георгиев, Т. 1966. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Portulaca oleracea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net