БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черно куче грозде

Solanum nigrum

Снимки на Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum Solanum nigrum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черно куче грозде, Черно кучешко грозде.


Латинско име

Solanum nigrum L. - чете се "сола́нум ни́грум"1. Видовото име nigrum означава "черен"2.


Природозащитен статут и опазване

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Черното куче грозде е едногодишно тревисто растение.

Стъблата 15-150 см високи, 1,5-9,5 мм в диаметър, изправени, разклонени от основата или в горната част, по-рядко прости, тревисти или в основата вдървеняващи, цилиндрични в долната част, нагоре и разклоненията с тънки, закръглени ребра, зелени, по-рядко пурпурни до тъмнокафяви в основата; разсеяно до гъсто просто прилегнало влакнести без жлезисти власинки.

Листата на 0,5-5 см дълги, прилегнало просто влакнести дръжки; петурите 1-10 (13) см дълги, 0,8-5,5 (6) см широки, широко яйцевидни или ромбично яйцевидни, клиновидни, по-рядко закръглени в основата, низбягащи от 1/3 до средата на листната дръжка, в горната половина постепенно стесняващи се, заострени на върха или само на върха късо заострени, целокрайни или в долната половина вълновидно изрязани до неравномерно назъбени; зъбците до 3 от всяка страна на петурата, триъгълни, заострени, горният най-голям, гъсти до разсеяно прилегнало влакнести или само по-жилките отдолу гъсто влакнести, рядко голи.

Съцветията рехави сенниковидни или гроздовидно щитовидни с 5-8 (-10) цвята, разположени извън пазвите на листата; съцвената ос (10) 12-25 (30) мм дълга, разсеяно до гъсто прилегнало влакнеста, рядко почти гола; при зрелия плод обикновено в горната част извита надолу. Цветните дръжки от 1,5 до 3 пъти по-къси от съцветната ос, гъсто прилегнало влакнести.

Чашката 1,5-2,0 мм дълга, звънчевидна, гола или разсеяно прилегнало влакнеста; дяловете равни или до 1/3 по-къси от тръбицата широко тригълни до яйцевидни.

Венчето 10-12 мм в диаметър, от 1,5 до 3,5 пъти по-дълго от чашката, бяло; тръбицата гола; дяловете яйцевидно ланцетни до широко яйцевидни, заострени или закръглени на върха, гъсто до разсеяно прилегнало влакнести отвън. Прашниците 1 5-2 0 мм дълги жълти.

Плодът 6-10 мм в диаметър, кръгла, черна, по-рядко зелена ягода.

Цъфти юни-септември3.


Местообитание

Буренливи и рудерализирани места, край пътища, населени места, брегове на реки, слогове на ниви и градини, често из посевите и насажденията4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1200 метра надморска височина5.


Общо разпространение

В цял цвят (космополит), отсъства само в полярните области6.


Значение

Отровно растение. Младите клонки листата и дръжките на плодовете са богати на глюкоалкалоиди, соламарин, томатидин, глюкозиди — солацеин и соланин. Прилага се при неврози, припадъци и др. Има анестезиращи и диуретични свойства7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Андреев, Н. 1989. В: Флора на Н. Р. България, том IX, издателство на БАН, София.

4 Андреев, Н. 1989. Пос. източник.

5 Андреев, Н. 1989. Пос. източник.

6 Андреев, Н. 1989. Пос. източник.

7 Андреев, Н. 1989. Пос. източник.


Solanum nigrum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2024 BGflora.net