БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лечебна разваленка

Parietaria officinalis

Снимки на Лечебна разваленка (Parietaria officinalis)

Parietaria officinalis Parietaria officinalis Parietaria officinalis Parietaria officinalis Parietaria officinalis Parietaria officinalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лечебна разваленка, Лековита разваленка, Лечебна зидарка, Изправена разваленка.


Латинско име

Parietaria officinalis L. - чете се "париета́риа официна́лис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лечебната разваленка е многогодишно тревисто растение. Стъблото слабо разклонено, високо от 30 до 90 cm, високо. Листата ланцетни, елиптични или продълговато елиптични, при основата си клиновидни, удължено островърхи, целокрайни, 3-12 cm дълги и 2-3,5 mm широки, отгоре голи, долната повърхност влакнеста, по ръба ресничести. Съцветието сбито. Околоцветникът на женските цветове плътно обгръща плода. Околоцветникът на двуполовите цветове тръбест, 3-4 mm дълъг. Орехчето около 1 mm дълго, тъмномаслиненозелено. Цъфти през месеците май-август2.


Местообитание

Гори, храсталаци и населени места3.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 докъм 700 метра надморска височина4.


Значение

Използва се в народната медицина главно при чревни заболявания и като диуретично5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Т. Георгиев, 1966. В: Флора на Народна Република България, том ІІІ. Издателство на БАН. София.

3 Т. Георгиев, 1966. Пос. източник.

4 Т. Георгиев, 1966. Пос. източник.

5 Т. Георгиев, 1966. Пос. източник.


Parietaria officinalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2022 BGflora.net