БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Съмнителна козя брада

Tragopogon dubius

Снимки на Съмнителна козя брада (Tragopogon dubius)

Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius Tragopogon dubius

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Съмнителна козя брада.


Латинско име

Tragopogon dubius Scop. - чете се "трагопо́гон ду́биус"1. Видовото име dubius означава "съмнителен", откъдете е изведено българското име2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Съмнителната козя брада е едногодишно или двугодишно тревисто растение, високо 25-50 cm. Цветовете жълти. Дръжките на цветните главички подути на върха (под самата цветна главичка)3.


Местообитание

Сухи тревисти и каменисти места4.


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Съмнителната козя брада по флористични райони (оцветените в сиво)5:

Tragopogon dubius


Общо разпространение

Европа и Средиземноморието6.


Значение

Растението може да бъде плевел7.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Tragopogon dubius in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net