БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бръшлянолистно великденче

Veronica hederifolia

Снимки на Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia)

Veronica hederifolia Veronica hederifolia Veronica hederifolia Veronica hederifolia Veronica hederifolia Veronica hederifolia Veronica hederifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Бръшлянолистно великденче.


Латинско име

Veronica hederifolia L. (s. l.) - чете се "вероника хедерифолиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Бръшлянолистното великденче е едногодишно тревисто растение. Стъблата са пълзящи, дълги от 4 до 35 cm. Цветовете са разположени по един в пазвите на листата. Венчето е с диаметър 6-8 mm, синьо, избеляващо. Листата са 3-5 делни. Дяловете на чашката са 4, триъгълни, до обратно сърцевидни, еднакви, дълги от 3 до 7 mm. Семената са бокаловидни. Цъфти февруари-май[1].


Местообитание

Ниви и други култивирани площи като плевел[2]; често и в населени места[3].


Разпространение в България

В цялата страна между 0 и 800 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа, Средиземноморието, Мала Азия, Северна Африка[5].


Бележки

Видът е много изменчив, като някои от вариациите и подвидовете му някои автори ги разглеждат като самостоятелните видове Veronica triloba и Veronica sublobata. Тук сме възприели гледната точка, че тези вариации не са самостоятелни видове, а са част на вида Veronica hederifolia[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Пеев, Д. 1995. В: Флора на Република България, том Х. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.

[2] Пеев., 1995, пос. съч.

[3] К. Методиев - лични наблюдения.

[4] Пеев., 1995, пос. съч.

[5] Пеев., 1995, пос. съч.

[6] К. Методиев.


Veronica hederifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net