БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лечебна мъдрица

Sisymbrium officinale

Снимки на Лечебна мъдрица (Sisymbrium officinale)

Sisymbrium officinale Sisymbrium officinale Sisymbrium officinale Sisymbrium officinale Sisymbrium officinale

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лечебна мъдрица.

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Дѝва ла̀хна; Пойна трева; Раноцелебник; Целебник[1].


Латинско име

Sisymbrium officinale (L.) Scop. - чете се "сизимбриум официнале".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Обикновен вид.


Описание и разпознаване

Лечебната мъдрица е едно- или двугодишно тревисто растение, високо обикновено между 30 и 60 cm. Стъблото разклонено, страничните разклонения са почти хоризонтални. Листата са дълги между 4 и 8 cm, четинесто мъхнати. Долните и средните с по 1 до 3 продълговато-яйцевидни до ланцетни дялове и по-голям, почти копиевиден връхен дял. Цветовете са събрани в тесни класовидни съцветия на върха на стъблото и разклоненията му. Чашелистчетата и венчелистчетата са по 4 на брой, разположени кръстовидно. Венчелистчетата са жълти, дълги 3-4 mm. Тичинките са 6. Плодовете са тип шушулка, цилидрични, шиловидно заострени, плътно прилегнали към стъблото, дълги 1-2 cm. Цъфти май - юли[2]. Плътно допрените до стъблото шушулки е отличителен белег за вида.


Местообитание

Расте по тревисти рудерализирани (т. е. буренливи, повлияни от човешката дейност - бел. К. Методиев) пустеещи места, из дворове, бунища, край огради, по стари зидове, по улиците в селищата, край пътища и жп. линии, по сухи каменисти крайречни места, в окрайнините на горите и по горски пътеки, по синорите на нивите и по-рядко като плевел, главно в многогодишни фуражни култури; между 0 и 1100 метра надморска височина[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна[4].


Общо разпространение

Европа (на север до 68°), Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Сибир, Северна Африка, Макаронезия. Пренесено в Япония, Северна и Южна Америка, Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и Гренландия[5].


Значение

Лечебната мъдрица се използва в народната медицина. В книгата Материали за български ботанически речник е посочена следната употреба на растението: "Отварата се пие против кашлица и скорбут; листата, стрити във вид на каша (и смесени) с дървено масло (т. е. зехтин - бел. К. Методиев), служат за лекуване на рани"[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[2] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, София; К. Методиев, лични наблюдения.

[3] Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

[4] Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Пос. източник.


Sisymbrium officinale in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net