БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дяволска уста

Leonurus cardiaca

Снимки на Дяволска уста (Leonurus cardiaca)

Leonurus cardiaca Leonurus cardiaca Leonurus cardiaca Leonurus cardiaca Leonurus cardiaca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дяволска уста.

За този вид са известни още следните народни имена: Домашна коприва; Наметливо билье; Лоималка; Чубурлово билье1.


Латинско име

Leonurus cardiaca L. - чете се "леону́рус карди́ака"2. Видовото име cardiaca означава "сърдечен"3


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дяволската уста e многогодишно тревисто растение с късо вдървеняло коренище. Стъблата са изправени, 50-150 cm високи, четириръбести, разклонени, голи или с редки власинки. Листата са срещуположни с дръжки; долните дланевидно 5-7 делни с назъбени дялове, а горните 3-делни. Цветовете са разположени в многоцветни прешлени в пазвите на листата в горната част на стъблото. Прицветниците са шиловидни, късо ресничести. Чашката е звънчевидна, 6-8 mm дълга, гола, с 5 остри шиловидни зъбци; долните два по-дълги и завити назад. Венчето е розово, двуустно, по-дълго om чашката; венечната тръбица с пръстен от власинки; горната устна целокрайна, покрита с власинки от външната страна; долната - триделна. Тичинките са 4, разположени под горната устна, две са с по-дълги дръжки. Плодът е сух, разпадащ се на 4 заострено тристенни орехчета. Цъфти от май до август4.


Местообитание

Расте по влажни тревисти и буренливи места край огради и изоставени терени из селища и в околностите им5.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина6.


Значение

Лечебно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Събира се стрък от Дяволска уста - Herba Leonuri cardiacae7.


Лечебно действие и приложение

Билката притежава седативно, противогърчово и антиаритмично действие. Тези действия са доказани експериментално. Има известно кардиотонично действие, което се изразява в забавяне на сърдечния ритъм и увеличаване силата на сърдечните съкращения. Прилага се под формата на настойка и препарати при сърдечни неврози, безсъние, повишена нервна възбуда, климактериум, при начален стадий на хипертония, за успокояване на учестен сърдечен ритъм и при сърцебиене, развило се на базата на невроза8.


Време и начин на бране на билката

През лятото (юли-август) по време на цъфтеж. Брането се извършва в сухо, по възможност слънчево време след вдигане на росата. Отрязват се с остър нож облистените цветоносни стъбла на дължина до 40 cm, измерена от върха на растението и дебелина до 0,5 cm. Поставят се рехаво, подредени с цветовете в една посока в кошове, касети и по най-бързия начин се пренасят до преработвателния пункт. Да се има предвид, че свежите стръкове бързо се загряват и запарват когато са на по-дебел пласт. Не се допуска брането на прецъфтели, дебели, вдървенели, променени и нападнати от болести и вредители стръкове.

При брането да се оставят най-малко 1/3 от растенията с добре развити цветоносни стъбла, за да се осигури семенното размножаване на вида и възстановяване на находището9.


Начин на сушене и съхранение на билката

Събраната билка се почиства от примеси от други растения, прецъфтели, дебели, вдървенели и повредени стръкове. Суши се на сянка в много добре проветриви помещения или под навеси. Стръковете се разстилат на тънък пласт (5-7 cm) върху рамки, стелажи или застлан с хартия под. Не се допуска използването на постелки от изкуствена материя (найлон, полиетилен и др.), които възпрепятстват бързото отделяне на влагата. Това води до влошаване качеството на билката, а при влажно време и до похабяването ѝ. В процеса на сушенето стръковете се обръщат по-често (2-3 пъти в началото докато завяхнат), а след това в зависимост от състоянието на времето. Когато са на рамки обръщането става чрез прехвърляне от рамка в рамка. Ако не се осигурят условия за бързо сушене (много добра вентилация и често обръщане) билката се променя (потъмнява и почернява) и качеството й се влошава. За по-бързо изсушаване стръковете могат да се изложат на открито на слънце за кратко време и след завяхването им се досушават под навес или в проветриво помещение. Стръковете са изсушени, когато при огъване се чупят. Сухата билка се почиства още веднъж от примеси и повредени при сушенето стръкове. Събира се на пласт в сухо помещение, престоява така от 3 до 5 дни за уеднаквяване на влагата, след което е готова за балиране и опаковане. При използването на сушилня трябва да се осигури добра вентилация, като температурата не трябва да бъде по-висока от 40-50°C10.


Рандеман

От 4 kg свежи стръкове се получава 1 kg суха билка11.


Описание на билката

Цели, дълги до 40 cm, по-рядко начупени изсушени части от стъблата с листа и цветове. Стъблата са дебели до 0,5 cm, ясно четириръбести, кухи или по-рядко плътни, към върха разклонени, по-тънките с многобройни власинки. Листата са срещуположни, често опадали или начупени, долните по-едри, дълги до 14 cm и широки до 10 cm, дълбоко дланевидо нарязани, горните ясно триделни. Всички листа са с дълги и тънки дръжки или са отчупени от дръжките. Цветовете и цветните пъпки са събрани в плътни прешлени в пазвите на връхните листа, рядко опадали, с характерна бодлива петзъба чашка и двуустно венче, по-дълго от чашката и гъсто покрито с белезникави власинки. Цветът на стъблото е светлозелен до кафеникавозеле рядко червеникав, листата отгоре са тъмнозелени, отдолу по-светлозелени, чашелистчетата са зелени, венчето е бледорозово до розововиолетово. Миризмата е слаба, xapaктерна, вкусът е силно горчив12.


Химичен състав на билката

Съдържа алкалоидите бетоницин и стахидрин до 0,4%, горчивото вещество леонурин, малко етерично масло, 5-8% танини, флавононди (рутин), смоли и сапонини. Установени са сърдечни гликозиди, холин, витамин С и други вещества13.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

4 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

5 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

6 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

7 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

8 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

9 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

10 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

11 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

12 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

13 Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.


Leonurus cardiaca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2022 BGflora.net