БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Миши ечемик

Hordeum murinum

Снимки на Миши ечемик (Hordeum murinum)

Hordeum murinum Hordeum murinum Hordeum murinum Hordeum murinum Hordeum murinum Hordeum murinum Hordeum murinum Hordeum murinum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Миши ечемик.


Латинско име

Hordeum murinum L. - чете се "хо́рдеум мури́нум"1. Видовото име murinum означава "миши"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Мишият ечемик e едногодишно тревисто растение. Стъблото приповдигащо се или изправено, 15—55 см високо. Листните влагалища голи и гладки, горните малко издути. Езичето до 2 мм дълго, отсечено, повече или по-малко дребно назъбено. Ушичките дълги. Листата голи или често отдолу и отгоре с разпръснати бели власинки, остро грапави, 2—7 мм широки. Класът до 10 см дълъг, линеен, обикновено по-тесен и по-цилиндричен, отколкото този на Hordeum leporinum Link. Оста на класа трошлива, по ребрата ресничесто грапава. Класчетата в група по 3 — средното приседнало плодно, а страничните на къси дръжки, 1—1,5 см дълги, безплодни (тичинкови). Плевите на страничните класчета нееднакви — долната осилеста, остро грапава, горната при основата си ланцетно разширена, от вътрешната страна повече или по-малко ресничеста, понякога без реснички, нагоре се стеснява в остро грапав осил. Плевите на средното класче еднакви, линейно заострени, силести, разширените части от двете страни дълго ресничести. Долната плевица на средното класче ланцетна, 0,8—1,2 см дълга, с осил до 4,5—4,9 см дълъг, почти равна на плевиците на страничните класчета. Цъфти май-август4.


Местообитание

Плевелно и рудерално растение — край пътища, буренясали места5, в населени места6.


Разпространение в България

В цялата страна в равнините и предпланинските части на страната; от 0 до 1000 метра надморска височина7.


Общо разпространение

Западна, Средна и Южна Европа, Иран, Мала Азия, Северна Америка, Северна Африка. В повечето случаи адвентивно (пренесено от човека)8.Вижте също

Растенията по нашите улици

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Ганчев, Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, София.

5 Ганчев, Ив. 1963. Пос. източник.

6 К. Методиев - собствено наблюдение.

7 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

8 Ганчев, Ив. 1963. Пос. източник.


Hordeum murinum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net