БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ечемик

Hordeum

Описание и отличителни особености на род Ечемик

Родът включва едногодишни и многогодишни треви Съцветието цилиндричен или повече или по-малко сплескан клас. Класчетата прикрепени на оста на класа по 2 или 3, в последния случай страничните класчета едноцветни, тичинкови и обикновено с къси дръжки. Плевите тесни, шиловидно четинести или при основата си леко разширени. Долната плевица без кил или със закръглен гръб и 3 — 5 жилки, с осил или без осил. Яйчникът на върха влакнест. Зърното продълговато, с жлеб на коремната страна, обикновено сраснало с горната плевица1.

В България диворастящите видове от рода са 8.


Списък на видовете от род Ечемик, включени в сайта

Миши ечемик - Hordeum murinumИзточници на информация

1 Ганчев, Ив. 1963. В: Флора на Народна Република България. том I, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net