БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Хмелна люцерна

Medicago lupulina

Снимки на Хмелна люцерна (Medicago lupulina)

Medicago lupulina Medicago lupulina Medicago lupulina Medicago lupulina Medicago lupulina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Хмелна люцерна, Вълча люцерна.


Латинско име

Medicago lupulina L. - чете се "медика́го лупули́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Хмелната люцерна е едногодишно, двугодишно до многогодишно тревисто растение. Стъблата дълги от 10 до 50 cm. Цветовете до 3 mm дълги, лимоненожълти. Съцветието къс, сбит грозд. Бобът бъбрековиден, почерняващ. Цъфти май-септември2.


Местообитание

Из ливадите, пасищата, сечищата и храсталаците, по ерозираните места, край нивите и крайморските пясъци, рудерално при условия на умерена до слаба влажност3.


Разпространение в България

В цялата страна до 1600 метра надморска височина4, включително и в населени места5.


Общо разпространение

Европа (на север до Норвегия и Източна Финландия), Средиземноморие, Кавказ, Централна и Югозападна Азия, Сибир, Средна и Северна Африка6.


Значение

Отличава се с високо съдържание на хранителни вещества и може да развива голяма фуражна маса. Поради лежащите си стъбла е удобна само като пасищно растение. Особен интерес представлява многогодишната форма, която от редица автори (Лавренко, 1951) се препоръчва и за подсяване в ливадите. Съществуват редица форми с приповдигнати или почти изправени стъбла, които биха могли да се използват като обект на селекционноподобрителна работа7.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Кожухаров, Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, Издателство на БАН, София.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 К. Методиев - собств. наблюдения.

6 Кожухаров, 1976. Пос. източник.

7 Кожухаров, 1976. Пос. източник.


Medicago lupulina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net