БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Бобови

Fabaceae (Leguminosae)

Описание и отличителни особености на семейство Бобови

Семейство Бобови е едно от най-големите семейства сред покритосеменните с около 17000 вида.

Представителите на семейството са тревисти растения, полухрасти, храсти и дървета. Цветовете са зигоморфни. Чашелистчетата са пет, сраснали в чашка. Венчелистчетата също са пет с различна големина. Горното, най - едро се нарича флагче. Двете странични, външни венчелистчета са еднакви по форма и големина и се наричат крилца, те обхващат останалите две, които са сраснали и образуват ладийка - фигура 1. Тичинките са 10. Най-често 9 тичинки са сраснали чрез дръжките си и образуват полутръбица, която се затваря от разширената дръжка на десетата свободна тичинка, по-рядко и десетте тичинки са сраснали в тръбица. Плодникът е един с горен завръз. Плодът е боб, който се разпуква надлъжно или се разпада на членчета.

Латинското име на семейството се произнася "фабацее" (съответно другото използвано латинско име се произнася "легуминозе").

В България естествено разпространени са около 275 вида от 38 рода. 43 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Бобови, включени в Българската флора онлайн

Глушина - Vicia

Гръмотрън - Ononis

Детелина - Trifolium

Див рожков - Cercis

Еспарзета - Onobrychis

Жаблек - Galega

Жълтуга - Genista

Зайчина - Coronilla

Зановец - Cytisus

Звездан - Lotus

Карагана - Caragana

Клин - Astracantha

Комунига - Melilotus

Конска подкова - Hippocrepis

Люцерна - Medicago

Окситропис - Oxytropis

Плюскач - Colutea

Прещип - Chamaespartium

Птичокрак - Ornithopus

Раменка - Anthyllis

Салкъм - Robinia

Сграбиче, Клинавиче - Astragalus

Секирче - Lathyrus

Сминдух - Trigonella

Хедизарум - Hedysarum


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net