БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Жаблек

Galega

Описание и отличителни особености на род Жаблек

Многогодишни тревисти растения. В България е разпространен един вид.


Списък на видовете от род Жаблек, включени в сайта

Жаблек - Galega officinalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net