БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жаблек

Galega officinalis

Снимки на Жаблек (Galega officinalis)

Galega officinalis Galega officinalis Galega officinalis Galega officinalis Galega officinalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жаблек, Конски ребра.


Латинско име

Galega officinalis L. - чете се "галега официналис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Стъблото вдървесиняло в основата, изправено, високо от 40 до 150 см. Листата са сложни, нечифтоперести; дължината на листната ос е от 4 до 8 cm. Прилистниците 8-12 mm дълги, стреловидни. Съцветията 5-25 см дълги, гроздовидни, разположени странично в пазвите на листата. Венчето на цветовете 10-15 mm дълго, бяло до виолетово. Плодът е боб дълъг 2-5 см, разпукващ се надлъжно след узряването си. Цъфти май - август[2].


Местообитание

По влажни и сенчести места, по изкопи и ровове, край гори и изкопи, в градини и в окопни култури[3].


Разпространение в България

В цялата страна, между 0 и 1300 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Централна, Източна и Южна Европа, Югозападна Азия.


Значение

Растението е лечебно[5].


Употребяем част за лечебни цели (билка)

Стрък от жаблек - Herba Galegae[6].


Време за бране на билката

През лятото (юни-август) по време на начален и пълен цъфтеж. Не се допуска събиране на стръкове след прецъфтяване и образуване на плодове[7].


Начин на бране на билката

Брането се извършва в сухо, по възможност слънчево време, след вдигане на росата. Със сърп или остър нож се отрязва връхните части на облистените цветоносни стъбла с дължина до 20 cm. Не се допуска събиране на грубите приосновни части на стъблата, стръкове с плодове и нападнати от вредители и болести. Набраните стръкове се поставят рехаво, с цветовете в една посока в кошници, кошове или други съдове, непозволяващи запарването им[8].


Първична обработка на билката

Набраните стръкове се почистват от пожълтели и потъмнели листа и прецъфтели цветове, както и от примеси от други растения. Разстилат се на тънък (3-5 cm) пласт върху рамки, стелажи или постелки на сянка в силно проветриво помещение. В началото на сушенето, докато завяхнат, стръковете се обръщат 1-2 пъти. След това не се обръщат, за да не се оронят листата и цветовете, което силно влошава качеството. Билката е изсушена, когато стъблата при огъване се чупят, а листата и цветовете при разтриване между пръстите се ронят[9].


Химичен състав

Съдържа около 0,1-0,2% амини, производни на гванидина (галегин, 4-хидроксигалегин, пеганин и др.), флавоноиди (кемпферол, кемпферол-3-рамнозид, кверцетин, рутин, изорамнетин, галутеолин и др.), танини, горчиви вещества, смоли, сапонини, витамин С, каротен и други[10].


Лечебно действие и приложение

Билката има хипогликемично действие (понижава нивото на кръвната захар), което е потвърдено при редица фармакологични и клинични изпитвания от различни автори. То се обяснява с наличието на биогенни амини и преди всичко на галегина. Установени са също потогонно, диуретично и лактогонно (увеличаващо лактацията) действие. Използва се под формата на запарка самостоятелно или в комбинация с други растения за лечение на леки форми на диабет и като помощно средство при лечение на диабета с инсулин и други противодиабетни средства[11].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[3] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[4] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[5] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[6] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[7] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[8] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[9] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[10] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.

[11] Асенов, Ив. и кол. 1998. Билкосъбиране. Билер.


Galega officinalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net