БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Клин

Astracantha

Описание и отличителни особености на род Клин

Бодливи храсти.

В България 2 вида, като и двата са защитени от Закона за биологично разнообразие.


Списък на видовете от род Клин, включени в сайта

Айтоски клин - Astracantha aitosensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net